Intermodal

Sürdürülebilir taşıma sisteminin bir parçası olan intermodal taşımacılık, eşyaların iki veya daha fazla ulaşım türü arasında aynı taşıma kabı veya aracı kullanılarak; taşıma türü değiştirildiğinde eşyanın kendisi yeniden elleçlenmeden yapılan taşımadır. Aynı zamanda intermodal taşımacılık, kombine taşımacılığın temelini oluşturmaktadır.

Intermodal taşımacılıkta denizyolu, demiryolu, havayolu, karayolu taşıma türleri sistemin birbirine entegre edilebilen temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Böylelikle uygun taşıma türlerinin seçilmesiyle hız, güvenlik ve maliyet optimizasyonu sağlanarak taşımacılık yapılmaktadır.

Küreselleşen dünyamızda ülke dışından da ticaret olanaklarını oldukça arttırmıştır. Bununla beraber sürekli büyüyen taşımacılık sektörü ve artan taşımacılık faaliyetleri ile birlikte trafik sıkışıklığı, trafik kazaları, çevre ve gürültü kirliliği gibi olumsuzluklarda artmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir ve ekonomik ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Özellikle Avrupa da kullanılan karayolu taşımacılığı bu sürdürülebilirlik hedefinden bizleri uzak tutmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için, hem çevreye daha az zarar veren hem maliyet açısından daha az olan deniz ve demiryolu taşıma şekillerini karayolu ile entegre ederek intermodal taşımacılık bize yardımcı olmuştur.

İntermodal taşımacılığın ülke ekonomisine ve çevreye olumlu etkileri kabul edilmektedir. Bu bakımdan ise öncelikle kendi ülkemiz olmak üzere tüm dünya ülkelerinin hem sürdürülebilir bir yaşam için hem maliyetler için hem de geri dönüşümü olmayan bu tükettiğimiz enerji kaynaklarını daha az kullanabilmemiz için intermodal taşımacılığa daha fazla ağırlık vermemiz gerekmektedir.

Maksi Global lojistik olarak İntermodal servisimi ile yoğun ve İntermodal taşımacılığa nazaran pahalı olan karayolu taşımacılığı alternatif olarak siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Yoğun acente ağımız ile Avrupa’nın her adresine adres teslim olarak hizmet sağlayabiliriz.

Teklif almak için bize ulaşın